Prezentowane reklamy są dodawane przez naszego dostawcę usług hostingowych cba.pl i nie stanowią przedmiotu naszej działalności.Aktualności

 • Stowarzyszenie POSZUKUJE księgowej lub księgowego znającego program Sage Symfonia.
  Osoby chcące nam pomóc prosimy o kontakt, tel.: 608 760 863.


 • Wypełnimy Twój PIT - oferujemy bezpłatną pomoc w rozliczeniu zeznań podatkowych za 2020 rok. Zapraszamy do siedziby Stowarzyszenia przy ul. Dzierzkowskiej 9 w Radomiu (konieczny jest wcześniejszy kontakt tel.: 608 760 863). W imieniu podopiecznych gorąco zachęcamy do przekazywania na rzecz naszego Stowarzyszenia 1% podatku (w zeznaniu podatkowym należy wpisać nr KRS 0000294433).
  Program do rozliczania PIT online


 • Samodzielnie wypełniasz swój PIT ? - proponujemy skorzystać z darmowego programu e-Pity on-line i przekazać na rzecz naszego Stowarzyszenia 1% podatku (w zeznaniu podatkowym należy wpisać nr KRS 0000294433). Program nie wymaga instalacji - klikasz, wypełniasz i wysyłasz (lub drukujesz).
  DZIECI  BĘDĄ  CI  WDZIĘCZNE  !
  Program do rozliczania PIT online


 • W okresie od 01.06.2020 do 15.12.2020 roku Stowarzyszenie realizuje zadanie „Krok do przodu po lepsze jutro” współfinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Adresatami zadania są mieszkańcy Województwa Mazowieckiego. Głównym celem realizowanych w ramach projektu działań jest profilaktyka przemocy i uzależnień.
  W ramach zadania realizowane są następujące działania:
  - spot telewizyjny o tematyce profilaktyki przemocy, który jest dostępny pod linkiem https://youtu.be/qwMLvUYP1tQ i emitowany w lokalnej TV DAMI oraz spot profilaktyczny w Radio
  - konkurs na komiks - Nie bądź obojętny na przemoc i konkurs na plakat profilaktyczny – Nie bądź obojętny na przemoc
  - seminaria poświęcone tematyce uzależnień i walki z ich skutkami
  - piknik profilaktyczny – promowanie życia w trzeźwości ukazanie sposobów komunikacji rodzinnej bez użycia agresji
  - warsztaty edukacyjne dla dorosłych
  - indywidualne specjalistyczne konsultacje pedagogiczne oraz poradnictwo coachingowe dla rodzin.
  Gorąco zachęcamy do przeczytania czterech, niżej opublikowanych, artykułów pogłębiających wiedzę z zakresu profilaktyki uzależnień: Samotność i osamotnienie w rodzinie, Wolność fundamentem szczęścia, Przemoc rani i zniewala, Trzeźwość – Wolność - Szczęście.
  Koordynatorem zadania jest Izabela Kolanowska. Projekt dofinansowany ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.


 • Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym pod nazwą "Rodzina w oczach dzieci" realizowanym wśród dzieci i młodzieży w wieku 6 - 19 lat zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego. Termin nadsyłania prac: do 30 października 2020 r. Prosimy zapoznać się z regulaminem konkursu. Konkurs odbywa się w ramach projektu "Pracownia pozytywnych emocji" współfinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.
  aparat fotograficzny


 • W okresie wakacji 2020 r. Stowarzyszenie sfinansowało wypoczynek letni dla grupy 20 wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Słoneczny Dom” i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Mieszkanie Usamodzielnienia” w Radomiu. Wychowankowie uczestniczyli w:
  - obozie wypoczynkowym w Ośrodku Wypoczynku i Rekreacji Rejów w Skarżysku-Kamiennej w okresie 06-20.07.2020 r.
  - koloniach letnich z programem terapeutycznym nad morzem w Międzywodziu w okresach 22-31.07.2020 r. oraz 09-18.08.2020 r.
  - kolonii letniej o charakterze socjoterapeutycznym w Zakopanem w okresie 26.07-04.08.2020 r.
  Łączny koszt wypoczynku wyniósł 21780 zł i pokryty został ze środków pozyskanych z 1% podatku dochodowego za rok 2019 w wysokości 11780 zł oraz darowizny celowej przekazanej przez NOBLE HEALTH sp. z o.o. w wysokości 10000 zł.
  Aktywny wypoczynek, zorganizowany z zachowaniem wszelkich obowiązujących zasad i obostrzeń sanitarnych, był bardzo potrzebny dla dzieci i młodzieży, przyczynił się do podniesienia ich kondycji psychofizycznej, która drastycznie obniżyła się po dłuższym okresie funkcjonowania w warunkach izolacji spowodowanej pandemią COVID-19.
  Wcześniej Stowarzyszenie Słoneczny Dom wspierało swoich podopiecznych w przeciwdziałaniu skutkom pandemii zakupując w pierwszym, najtrudniejszym jej okresie środki ochronne dla członków Stowarzyszenia oraz wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Słoneczny Dom”, tj. termometr zdalny, płyn do dezynfekcji i maseczki ochronne. (na kwotę - 925,15 zł, która pochodziła ze środków przekazanych przez darczyńców).


 • W 2020 roku Stowarzyszenie pozyskało z 1% podatku dochodowego za rok 2019 kwotę 27647,80 zł.Cieszymy się !
  Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim osobom, które ofiarowały swoje środki na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia.

  Otrzymana od Państwa pomoc jest dla nas niezwykle cenna, zwłaszcza w obecnym, tak trudnym czasie, w którym borykamy się z pandemią COVID-19. Umożliwia nam podejmowanie zadań mających na celu zabezpieczenie zdrowia i innych pilnych potrzeb rozowojowych dzieci, przeciwdziałanie skutkom pandemii.
 • A tu znajdziesz wybrane informacje archiwalne.


* Każda bezinteresowna pomoc niesie ze sobą tylko dobro, a nasz cel - POPRAWA LOSU DZIECI - niech będzie naszym wspólnym celem *