Prezentowane reklamy są dodawane przez naszego dostawcę usług hostingowych cba.pl i nie stanowią przedmiotu naszej działalności.Aktualności

* Każda bezinteresowna pomoc niesie ze sobą tylko dobro, a nasz cel - POPRAWA LOSU DZIECI - niech będzie naszym wspólnym celem *