Działalność

Celem Stowarzyszenia jest wszechstronna pomoc byłym i obecnym wychowankom przebywającym w placówkach opiekuńczo–wychowawczych, rodzinnych domach dziecka, rodzinach zastępczych i adopcyjnych oraz ich rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, a także podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się opieką nad dzieckiem.

Działalność Stowarzyszenia Słoneczny Dom obejmuje między innymi:

  • pomoc byłym i obecnym wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych,
        domów dziecka, rodzin zastępczych i adopcyjnych
  • wypoczynek dzieci: letni i zimowy, wycieczki, rajdy, biwaki
  • zajęcia wyrównawcze dla dzieci oraz programy terapeutyczne
  • umożliwienie dzieciom wszechstronnego kontaktu z kulturą
  • propagowanie umiejętności i twórczości dzieci w różnorodnych formach
  • wspieranie działań prozdrowotnych
  • wielopłaszczyznową pomoc rodzinom podopiecznych
  • poszerzanie kompetencji i kwalifikacji osób wspomagających prawidłowy rozwój dzieci
Wnieść radość w życie dzieci i uczynić je łatwiejszym – taki cel przyświeca Stowarzyszeniu we wszystkich naszych poczynaniach. Możecie także w tym procesie brać udział.

      PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS !   ZAPRASZAMY !

* Każda bezinteresowna pomoc niesie ze sobą tylko dobro, a nasz cel - POPRAWA LOSU DZIECI - niech będzie naszym wspólnym celem *